همکار فایل

قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

تعداد صفحات: 33
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
بروز نويز و مکش سيگنال در سيستم هاي
مکنده هاي سيگنال :

    منابع تغذيه اي سوئيچينگ، بنابر امکان و دستيابي به سطوح مختلف تغذيه و حجم کم و قيمت مناسب، يکي از گزينه هاي پر کار برد در وسايل الکترونيکي مي باشد. اينگونه منابع با يکسو سازي ولتاژ ها 220، ايجاد يک ولتاژ DC ابتدايي نموده و از طريق اعمال اين ولتاژ به مدار برشگري با فرکانس بالا   و عبور ولتاژ خارجي مدار برشگر از يک ترانسفورماتور با فرکانس بالا، سطوح مختلف تغذية مورد نياز را فراهم مي‌نمايد. همچنانکه به نظر مي رسد، برشگر ها توليد کننده نويزهاي الکتريکي، قابل انتشار بر روي خطوط الکتريکي توزيع کنندة برق مي باشند از اين رو سازندگان اين گونه منابع سعي در کاهش اين اثرات دارند. از جملة رايجترين روشهاي فيلتر کردن اين منابع، به کار گيري خازن در ورودي جهت شنت کردن سيگنالهاي تداخل به زمين است.

    همين امر سبب ايجاد مشکلاتي براي ابزارهاي داراي خط الکتريکي مشترک با اين منابع مي شود. زيرا سيگنالهاي فرکانس بالاي موجود در اين خطوط، توسط چنين منابعي وارد زمين خواهند شد. اينگونه منابع و ادوات مشابه آنها را با عنوان «مکنده هاي سيگنال » مي شناسيم.


خرید