همکار فایل

پروژه در مورد لومینسانس ها و انواع آن ها

پروژه در مورد لومینسانس ها و انواع آن ها

تعداد صفحات: 20
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

لومینسانس فرایند نشر نور از حالت های برانگیخته الکترونی ااست. بسته به اینکه برانگیختگی توسط چه منبع انرژی صورت گرفته باشد، لومینسانس انواع مختلف دارد.در این پروژه به طور کامل انواع لومینسانس بحث شده و کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.ضمنا فایل پاورپوینت نیز به طور جداگانه در سایت قرار گرفته است.

خرید