همکار فایل

تجارت الکترونیک

پروژه تجارت الکترونیک


تعداد صفحات: 120
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

اهليت طرفين قرارداد
اشخاصي كه داراي اهليت براي اقدامات حقوقي و انعقاد قرارداد هستند، ممكن است در زماني، محجور و فاقد اهليت گردند. به عنوان مثال تاجري كه ديروز در وضعيت بسيار مطلوب و خوبي به سر مي‌برده، ممكن است به هر دليلي امروز مشاعرش دچار اختلال شود يا گرفتار جنون گردد. همچنين تاجر ثروتمند و معتبر ديروز ممكن است به علت صدور حكم ورشكستي، امروز ورشكسته محسوب شود و همان‌طور كه مي‌دانيد،فهرست مطالب:

چکیده

تاريخچه (History)
تعريف عام تجارت   
تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه Clarke
تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه فن آوري اطلاعات
تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه تجاري
انواع تجارت الکترونیک
تجارت فروشنده با فروشنده
تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
تجارت مصرف کننده با فروشنده
تجارت نقطه به نقطه
تجارت فروشنده با اداره
تجارت مصرف کننده با اداره
روشهای ایجاد یک تجارت الکترونیکی از نوع B2C
تعاريف‌ تجارت‌ الكترونيك‌
پيدايش‌ تجارت‌ الكترونيك‌
چارچوب‌ نظري‌
امور تجاري‌ درون‌ سازمانها
فناوريهاي‌ پشتيباني‌كننده‌
پيدايش‌ و پيشرفت‌ اينترنت‌
چگونگي‌ عرضه‌ اطلاعات‌
آدرسهاي‌ اينترنت‌
اطلاعات‌ در صفحات‌ وب‌
اينترنت‌ها و اكسترانت‌ها
ابزارهاي‌ اجرايي‌ و عملياتي‌
تجارت الکترونیک
تاریخچه تجارت الکترونیک
تعریف تجارت الکترونیک
تجارت فروشنده با فروشنده
تجارت فروشنده و مصرف کننده
تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
تجارت نقطه به نقطه
تجارت فروشنده با اداره
تجارت الکترونیک در ایران

تاريخچه امضاي الكترونيك
انواع امضاي الكترونيك

الگوهای تجارت الکترونیک
تعریف مدل کسب و کار
نحوه طراحی مدل کسب و کار
مدل های کسب و کار موفق در ایران

خرید