همکار فایل

دانلود پروژه شبکه های الکتریکی

دانلود پروژه شبکه های الکتریکیتعداد صفحات: 73
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
دانلود فهرست مطالب

فصل اول :
تعريف شبكه
هرگاه به وسيله سيم كشي ، چند مصرف كننده يا چند دسته از آنها از جريان برق استفاده كنند سيم كشي را شبكه نامند.
 شبكه توزيع :
شبكه توزيع ، انرژي مورد نياز مشتركين خانگي ، تجاري و برخي از صنايع كوچك را تأمين مي‌كند.
 شبكه هاي الكتريكي از نظر هاي مختلف
 شبكه هاي الكتريكي از نظر طبيعت ، از نظر تعداد سيم ، از نظر نوع اتصال و از نظر ساخت به شرح زير تقسيم بندي مي شوند:
 شبكه هاي الكتريكي از نظر طبيعت
 شبكه هاي الكتريكي از نظر طبيعت به شبكه هاي جريان متناوب (AC) و شبكه هاي جريان مستقيم (DC) تقسيم مي گردند.
شبكه هاي الكتريكي از نظر تعداد سيم
 تقسيم بندي شبكه هاي الكتريكي از نظر تعداد سيم به طور متداول به شرح زير است:

خرید