همکار فایل

پاورپوینت کارائی کودهای آلی

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست


فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 29 اسلاید


موارد استفاده ازکمپوست
باغبانی و زراعت
 چمنکاری فضای سبز شهرها
 اصلاح اراضی
جنگلکاری
 مالچ و جلو گیری از فرسایش

خرید