همکار فایل

افزایش حاکمیت شرکتی


افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

The rise of corporate governance in corporate control researchتعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  14 صفحه
دانلود متن انگلیسیمقدمه:
سردبیر مقاله امور مالی شرکتی (JCF) بیان می دارد که هدف اصلی JCF نشان دادن یک روش موثری در زمینه توزیع و انتشار روش های تحقیقی در رابطه با این موضوع می باشد. زمانی که ما کنفرانسی را در رابطه با موضوع حاکمیت شرکتی، ادغام و فراگیر شدن ترتیب دادیم ما علاقه داشتیم بدانیم که چه موضوع و طرحی در میان مفسران می تواند از یک جایگاه بالاتری برخوردار باشد. بنابراین ما تماسی را با نویسنده آن داشتیم تا دلایل مربوط به فعالیت های ادغامی و ابتکار در فرایند های مالیاتی  و همچنین موارد دیگری که می توتند کنترل را از طریق شرکت ها تحت تاثیر قرار دهد را ارائه کند. بیش از 100 مقاله در رابطه با این موضوع خاص ارائه شده است

حاکمیت شرکتی، کنترل شرکتی، ادغام، کسب سود

خرید