همکار فایل

مقاله مروری در مورد روش های تصفیه شیرآبه زباله

مقاله مروری در مورد روش های تصفیه شیرآبه زباله
تعداد صفحات: 15
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


امروزه در بسیاری از کشورها دفع بهداشتی معمول‌ترین روش برای پساب‌های شهری می‌باشد. در کنار مزیت‌های این روش، تولید شیرابه از معایب این روش می‌باشد. با پی بردن به مضرات فراوان شیرابه بر محیط‌زیست هرساله قوانین شدیدتری برای رهاسازی شیرابه در محیط‌زیست وضع می‌شود. در این مقاله به روش‌های مختلف برای تصفیه اشاره‌شده است ازجمله روش‌های فیزیکی- شیمیایی، بیولوژیکی، فرایندهای غشایی.

خرید