همکار فایل

تحقیق دینداری و میزان طلاق

بررسی ارتباط بین دینداری و طلاق


تعداد صفحات: 140
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


فواید دینداری در حیطه روان شناختی
1. آرامش روان: شاید بتوان گفت مهمترین مشکل انسان به ویژه در عصر کنونی، اضطراب و افسردگی و به عبارت عام‌تر، عدم وجود آرامش روانی و اطمینان قلبی است. به‌همین دلیل است که برخی دانشمندان دوران کنونی را عصر اضطراب می‌نامند. از دیدگاه دین یگانه چیزی که می‌تواند این نیاز را برآورده کند یاد خداست. قرآن کریم با تاکید تمام اعلام می‌کند که آرامش روان فقط در سایه توجه خداوند امکان پذیر است.


این تحقیق شامل فرضیه -هدف-و .... می باشد

خرید