همکار فایل

ساختمانهای بتنی


گزارش کاراموزی ساختمانهای بتنی


تعداد صفحات: 44
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

ساختمان ها یبتنی به علل زیر مورد توجه مهندسین و شهر ساز ها قرار گرفته اند و روز به روز رو به توسعه است.
1.ماده اصلی بتن که شن و ماسه است تقریبا در تمام نقاط زمین به وفور یافت می شود و روی این اصل امکان ساختن ساختمانهای بتنی را میسر میسازد.
2.ساختمانهای بتنی در مقابل عوامل جوی از ساختمانهای فلزی مقاوم تر اند و در نتیجه نسبت به ساختمانهای فلزی دارای عمر طولانی تر می باشند .
3.در برابر آتش سوزی ساختماهای بتنی نسبت به ساختمانهای فلزی مقاوم تر اند.

خرید