همکار فایل

گزارش کارآموزی مراحل ساختمان سازی

گزارش کارورزی مراحل ساختمان سازی


تعداد صفحات: 74
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


 تسطيح محوطه : 
 در صورتي كه زمين تحويل شده براي ساختمان سنگلاخ بوده ويا داراي ناهمواريهاي زياد باشد كه مانع انجام عمليات ساختماني شود بايد محوطه كارگاه تا تراز مورد نظر پاك و هموار گردد . مصرف سنگهاي حاصله از اين عمليات در ساختمان به شرطي مجاز است كه بصورت قابل استفاده در آمده باشد . چنانچه زمي تحويل شده براي ساختمان آب خيز بوده واجراي كار در آن بدون زهكشي مقدور نباشد ، بايد نسبت به زهكشي كليه زمينهايي كه در آن بنا احداث مي گردد اقدام شود

1-    خرید مشارکت یا بهر حال تهیه زمین ساختمان
2- انجام مراحل اداری و تهیه نقشه های اجرایی و اخذ جواز ساخت
3- تخریب و آوار برداری
4- گود برداری و یا پی کنی
5- اجرای بتن نظافتی یا بتن مگر
6- آجر چینی پی
7- آرماتور بندی پی و اجرای صفحه ستونها در ساختمان اسکلت فلزی
8- بتن ریزی پی
9- ریگلاژ صفحه ستونها در ساختمان اسکلت فلزی
10- اجرای اسکلت فلزی یا بتنی
11- ضد زنگ برای ساختمان اسکلت فلزی
12- اجرای سقفها
13- کرسی چینی و عایق کاری
14- سفت کاری و آجر چینی تیغه ها
15- گچ و خاک
16- لوله کشی آب و گاز و فاضلاب و ملزومات آنها
17- اجرای لوله های برق
18- کاشی کاری
19- اجرای چهارچوب های در
20- فرش کفها و قرنیز و سنگ نما و راه پله
21- سفید کاری
22- سیمکشی برق و نصب فیوز ها و ملزومات آنها
23- مراحل اداری و تنظیم سند

خرید