همکار فایل

پروژه کاراموزی

پروژه کارورزی

تعداد صفحات: 49
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

عناوين كارهاي انجام شده در طي دوره كارآموزي :

1- خاكبرداي                                                          10- ديوارچيني
2- پي كني                                                              11- تعميرات
3- آرماتوربندي                                                      12- نصب چهارچوب
4- شالوده ها                                                            13- كف سازي 
5- درز انبساط                                                          14- عايق كاري 
6- ستون و تير                                                            15- قرنيز
7- سقف تيرچه و يونوليت                                      16- كاشي كاري
8- آسانسور                                                             17- اجراء پله
9- ديوار برشي                                                        18- نماي ساختمان

آرماتور بندی :

میله گردهای فنداسیون طبق نقشه محاسباتی در محل اجراء تخلیه می گردد در هنگام تخلیه باید دقت کرد که از وارد شدن هر نوع صدمه یا ضربه ای جلوگیری شود و آرماتورها نباید دارای هیچ نوع آلودگی مانند گل و روغن و ... باشد آرماتورهای را باید در مکانی خشک و بدون رطوبت قرار داد تا سبب کاهش سطح مقطع آنها نشود قبل از جایگذاری آرماتورها باید مطمئن شد که سطح رویه ی آنها فاقد هر نوع مواد زائد باشد و آرماتورهایی که سطح رویه ی آنها دارای رنگ مختصر است برای مصرف باید رنگ آنها را پاک کرد. مقاومت فولادهای مسلح کننده معمولی در بتن 100 برابر مقاومت کششی بتن و 10 برابر مقاومت فشاری بتن است.


خرید