همکار فایل

کنترل کیفیت آماری

پاورپوینت کنترل کیفیت آماری


فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 71 اسلاید

قسمتی از متن
کنترل کیفیت آسفالت تولیدی یکی ازمعیار های مهم در خصوص افزایش طول عمر راهها می باشد در این مقاله ،ارزیابی کیفیت آسفالت براساس بررسی دو عامل «عدم تغییرپذیری ویژگیها و اجزائ آسفالت تولید شده در طی زمان تولید» و «پایداری آماری و چگونگی پراکندگی داده ها نسبت به مقادیر شاخص» انجام می پذیرد جهت بررسی عامل اول از روش آماری تحلیل تغییرات و برای بررسی عامل دوم از روش نمودارهای کنترل استفاده شده است.


خرید