همکار فایل

اورپوینت تكنولوژي توليد فرآورده گوشتي

پاورپوینت تكنولوژي توليد فرآورده گوشتي (كالباسهاي حرارت ديده)
 30 اسلاید

قسمتی از متن:
فرآورده هاي گوشتي به فرآورده هايي اطلاق مي شود كه حداقل نيمي از آن را گوشت تشكيل داده باشد. از نظر تكنولوژي فرآورده هاي گوشتي را به چهار دسته تقسيم مي كنند :
1ـ كالباس هاي حرارت ديده
2ـ كالباس هاي خام
3ـ كالباس هاي پخته
4ـ گوشت هاي عمل آمده

خرید