همکار فایل

مقاله ترجمه شده ساختمان سازی سبز

دانلود مقاله ترجمه شده:


GREEN BUILDING MATERIALS LIST


لیست مواد ساختمان سازی سبز


تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی

لیست مواد ساختمان سازی سبز

شناخت مواد ساختمان سازی سبز گامی مهم در طراحی ساختمان سبز است که کارآمد باشد و انرژی حفظ شود. لیست مصالح ساختمان سازی سبز در پایین ارائه شده است.

1-آلومینیوم:

 آلومینیوم از سنگ معدن بوکسیت به دست می آید، و برای تولید میزان اندکی از محصول نهایی (آلومینیوم) به مواد خام زیادی نیاز است. ممکن است برای تولید 1 پوند آلومینیوم تا شش پوند سنگ معدن مورد نیاز باشد. تولید آلومینیوم برق زیادی را مصرف می کند و این برق به نوبه خود از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست می آید. بوکسیت تصفیه شده با سود سوزآور ترکیب می شود  و برای تولید اکسید آلومینیوم در کوره حرارت داده می شود. این پودر سفید به نوبه خود، باید تحت یک واکنش الکترولیتی قرار بگیرد که طی آن از جریان الکتریکی مستقیم برای جدا کردن اکسیدها و ذوب کردن مواد به آلومینیوم استفاده می شود. برای این منظور, مواد باید تا تقریبا 3000 درجه فارنهایت حرارت داده شوند. پردازش بوكسيت به آلومینیوم مقادیر زیادی از مواد زائد را (به نام "گِل ") بهمراه دارد که حاوی مقادیری از فلزات سنگین و سایر مواد خطرناک است. یکی از محصولات جانبی این فرآیند ذوب بنام "potliner ", حاوی فلوراید و کلر است و باید به عنوان زباله های خطرناک دفع شود. آلومینیوم را می توان به شیوه های گوناگونی استفاده کرد. از آلومینیوم می توان به عنوان سایبان , پنجره, درب و غیره استفاده کرد.

خرید