همکار فایل

دانلود ترجمه مقاله چالش ها و راه حل ها ی امنیت اطلاعات شبکه ها

چالش ها و راه حل ها ی مربوط به شبکه های مبتنی بر امنیت اطلاعات: مطالعه موردی روی معماری NetInf

Challengesandsolutionsforsecureinformationcentric
networks:AcasestudyoftheNetInfarchitecture

تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  13 صفحه
دانلود متن انگلیسی


چکیده: تعداد زیادی از برنامه های(اپلیکیشن ها) اینترنتی نوظهور نیازمند انتشار اطلاعات در سراسر مرزهای سازمانی مختلف, سیستم عامل های ناهمگن و جمعیت بزرگ و پویای ناشران و مشترکین است. یکی از معماری های جدید و داده محور شبکه (که شبکه اطلاعاتی(NetInf) نامیده می شود) در چارچوب پروژه FP7 4WARD ایجاد شده است. این معماری می تواند توزیع اطلاعات بزرگ مقیاس را بمیزان بالایی بهبود بخشد. علاوه بر این، این معماری در هنگام اتصال متناوب و ناهمگن از شبکه های تلفن همراه آتی پشتیبانی می کند و دنیای دیجیتال و فیزیکی را بهم متصل می سازد تا کاربران تجربه بهتری داشته باشند. با این حال، NetInf هنوز در مرحله اولیه اجراء است و امنیت آن هنوز بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد. نگرانی امنیتی NetInf عامل عمده برای اتخاذ آن در سطح وسیع است. بنابراین، این مقاله با استفاده از استاندارد امنیتی X.805 به تجزیه و تحلیل امنیت معماری NetInf می پردازد. در این تجزیه و تحلیل بر روی منبع اصلی تهدیدات و سرویس های امنیتی بالقوه برای مقابله با آنها تاکید می شود. در این مقاله همچنین یک مدل تهدید در قالب حملات احتمالی علیه معماری NetInf تعریف می شود.

خرید