همکار فایل

پروژه شرکت تبلیغاتی

پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف

تعداد صفحات: 224
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


گرافیک در عرصه تبلیغات:

زمانیکه از خواب بیدار می شویم و برای وزرش صبحگاهی تلویزیون را روشن می کنیم ، تبلیغ پفک نمکی ، سس سالاد ، شامپو ، جوراب ، بخاری ، یخچال و بسیاری از تبلیغات تلویزیونی را به ناچار می بینیم . وقتی از منزل خارج می شویم باز هم یک سری از تبلیغات بوسیله رادیو به گوش ما می رسد . در خیابان ها ، پشت اتوبوس ها ، سردرمغازه ها و یا به تابلوهای خیابانی که نگاه می کنیم همه و همه تبلیغات متفاوتی که روزانه با آن ها سروکار داریم . با وجود حجم فراوان تبلیغات و انواع محصولاتی که تبلیغ می شوند آیا تاکنون اندیشیده ایم  که چه میزان در امر تبلیغات موفق بوده ایم ؟ چقدر با این موضوع ، عملی و تخصصی برخورد می کنیم ؟ آیا می دانیم وضعیت عناصر درگیر با تبلیغ ، در کشور ما چگونه است؟ آیا برای حل مشکلات تبلیغات در کشور گامی برداشته شده است ؟
فهرست مطالب
صفحه                                    عنوان
•    مقدمه                                     7
•    گرافیک و تبلیغات نوین                             12
•    فصل اول: آرم و نشانه ها                         22
•    فصل دوم: اوراق اداری                             38
•    فصل سوم: پوستر                             55
•    فصل چهارم: کاتالوگ و بروشور                     88
•    فصل پنجم : فولدر                             124
•    فصل ششم: بیلبورد                             128
•    فصل هفتم: استند                             148
•    فصل هشتم: هدایای تبلیغاتی                         162   
•    فصل نهم: بسته بندی                             187
•    فصل دهم: لیبل                                 209
•    فصل یازدهم: طراحی جلد                         212
•    منابع و مآخذ                                 221   

خرید