همکار فایل

مقدمه اي بر سيستم هاي كنترل کننده صنعتی

مقدمه اي بر سيستم هاي كنترل کننده صنعتی
تعداد صفحات: 20
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

كنترل و اتوماسيون

در هر صنعتي اتوماسيون سبب بهبود توليد مي گردد كه اين بهبود هم در كميت وميزان توليد موثر است و هم در كيفيت محصولات.هدف از اتوماسيون اين است كه بخشي از وظايف انسان در صنعت به تجهيزات خودكار واگذار گردد.بسياري از كارخانه ها كارگران خود را براي كنترل تجهيزات مي گمارند و كارهاي اصلي را به عهده ماشين مي گذارند.

خرید