همکار فایل

شاتکریت نسوز

شاتکریت نسوز

پروژه درس : روش های اجرایی ساختمان


فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 18

مطلب مشتمل بر این مضامین می باشد :

    شاتکریت و انواع آن
    مزیت اجرایی شاتکریت تر به خشک
    عوامل موثر در آسیب رساندن آتش به شاتکریت
    آزمایشات و راه حل ها
    نتیجه گیریخرید