همکار فایل

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی باستان شناس یا عکاس


دانلود ترجمه مقاله انگلیسی
Archeologist or Photographer
باستان شناس یا عکا س

تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی


ژاك ژان ماري دومورگان در سوم ژوئن سال١٨٥٧ ميلادي در يك خانواده ي اشرافي در شهرك اويسو سوركوسون  به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و دوره ي متوسطه را در همان شهرك به اتمام رساند. شوق جواني او را به سوي جمع آوري عتيقه سوق داد. براي ادامه ي تحصيل به پاريس رفت و پس از پايان تحصيلات در « مدرسه ي معدن شناسي» در سال ١٨٨٢ به كسب ديپلم اين آموزشگاه نايل آمد.


خرید