همکار فایل

الگوي تدريس

  الگوي تدريس چيست؟

 
فرمت: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 60


قسمتی از متن:
الگو، معمولاً به نمونه کوچکي از يک شيء يا به مجموعه اي از اشياي بيشمار گفته مي شود که ويژگيهاي مهم و اصلي آن شيء بزرگ يا اشياء را داشته باشد. الگوي تدريس، چهارچوب ويژه اي است که عناصر مهم تدريس در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب يک الگوي تدريس، بستگي به نوع آگاهي معلم از فلسفه و نگرشهاي تعليم و تربيت خواهد داشت.
تدريس يک فرآيند است و فعاليتي است که در داخل يک الگو صورت مي پذيرد، الگوهاي تدريس متعددي توسط صاحبنظران معرفي شده اند که به مهمترين آنها اشاره خواهيم کرد. 


فهرست

الگوي تدريس چيست
انواع روش هاي تدريس
آموزش به وسيله کامپيوتر
مراحل اجراي روش سخنراني.
مراحل اجرای الگو.
روش تدریس الگوی گانیه
نتیجه گیری

خرید