همکار فایل

طرح توجيهي توليد شيره انگور به روش صنعتي

طرح توجيهي توليد شيره انگور به روش صنعتي

فرمت: pdf(قابل کپی و انتقال به ورد)
تعداد صفحات فایل: 14شيره انگور :
آب انگور تخمير نشده تغليظ شده است كه بعنوان يك شيرين كننده استفاده مي شود . در واقع يكي از
روشهاي نگهداري آب انگور توليد شيره انگور تا بريكس مورد نظر (درصد قندهاي محلول در آب) (تا نقطه
شيرين كنندگي) و در حدود 68 مي باشد.
بوسيله كاهش قابل ملاحظه از ميزان رطوبت آب انگور به مقدار كافي يا با حرارت دادن آب انگور در درجه
حرارت بالا از تخمير آب انگور مي توان جلوگيري نمود . دليل اينكار رشد مخمرهاست كه
65 درجه سانتي / ميكرو ارگانيسم هاي تخمير كننده هستند وقتي ميزان رطوبت آب انگور با حرارت دادن در 5
گراد تا 82 درجه سانتي گراد كاهش مي يابد ، رشد آنها آهسته شده يا متوقف مي شود . در چنين درجه حرارتي
اغلب ارگانيسم هاي تخمير كننده نابود مي شود ، و اغلب اين نتايج بوسيله جوشاندن آب انگور بدست مي آيد .
بوسيله جوشاندن با آب ، آب انگور تبخير شده و مخمرها و كپك ها نابود مي شود و ميزان قند افزايش مي يابد
و بنابراين از رشد مخمر جلوگيري بعمل مي آيد.

فهرست:
توليد شيره انگور به روش صنعتي

معرفي محصول
جدول شماره يك – ارزش تغذيه اي هر 100 گرم انگور
شيره انگور
موارد مصرف و كاربرد شيره انگور
نحوه و موارد استفاده از شيره انگور 
كالاي جايگزين
قيمت داخلي و جهاني محصول 
روند تغييرات تكنولوژي توليد 
روش اصلي هاي تهيه شيره انگور 
بررسي بازار
10 كشور اول توليد كننده انگور در سال 2008 در دنيا
استانهاي عمده توليدكننده انگور كشور 
جدول شماره 3- وضعيت صنايع تبديلي انگور
جدول شماره 4- صنايع فرآوري انگور در برنامه چهارم توسعه
خلاصه طرح توجيهي توليد شيره انگور به روش صنعتي
منابع

خرید