همکار فایل

پروژه کارگاه موزائیک سازی

پروژه کارگاه موزائیک سازی

فرمت: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 38


قسمتی از متن:
آموزش موزائیک سازی
 برای آموزش دیدن باید در یک کارگاه موزائیک سازی  به مدت حداقل یک ماه به طور تجربی آموزش دید بعد از آموزش دیدن برای گرفتن مدرک فنی حرفه ای باید به آموزشگاه مجاز فنی وحرفه ای مراجعه کرده وبعداز امتحان دادن وارزیابی توسط کارشناسان مدرک فنی حرفه ای دریافت کنیم.بعد از گرفتن گواهینامه ی آموزش به اتحادیه ی صنف موزائیک سازان مراجعه نموده ونسبت به اخذ پروانه کسب ومجوز تولید اقدام کنیم.
دریافت زمین
 پس از دریافت مجوز، جهت احداث تولیدی به اداره کاروامور اجتماعی مراجعه کرده وجهت دریافت زمین وکارآفرینی اقدام می کنیم برای این کار نامه ای به شرح زیر می نویسیم:
ریاست محترم اداره ی کار وامور اجتماعی
سلام علیکم.احتراماَ به استحضار می رساند اینجانب حسین ایمانی با توجه به شرایط لازم که آموزش می باشد وهمچنین نیاز جامعه  از این اداره ی محترم خواستار مساعدت وهمکاری برای دریافت زمین  جهت احداث یک واحد موزائیک سازی می باشم لطفاَ پیگیری های لازم را انجام فرمایید.مقدمه...........................................................................2
اهمیت کار موزائیک سازی.................................................3
  بخش اول(شروع به کار)..................................................4
آموزش در موزائیک سازی.................................................5
  بخش دوم(هزینه ها وسود خالص.........................................7
  میزان تولید در ماه.........................................................8
  سود خالص خالص...........................................................9
بخش سوم(کار های جنبی در کارگاه موزائیک سازی................10
بخش چهارم(ضمائم) ......................................................12
  نکته های مهم و قابل توجه.............................................14
بخش پنجم(نمودار ها).....................................................15
  بخش ششم(عکس ها).....................................................20
مراجع و منابع..............................................................33
تقدیروتشکر.................................................................34     
 

خرید