همکار فایل

پروژه كامپيــوتر

پروژه دوره كاردانـي

پروژه كامپيــوتر

پروژه نرم افزار سيستم


عنوان پروژه:

سيستم ثبت نام كانون فرهنگي آموزش 

فرمت: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 33


قسمتی از متن

بازكردن و بستن فايلها
براي اينكه Desktop را مديريت كنيد، لازم است فايلها را متناسب با برنامه اي كه با آن كار مي كنيد، باز نموده و سپس ببنديد. گزينه هاي مربوط به عمليات فايلها در منوي File جاي داده شده اند. پيش از بستن يك فايل حاص، اطمينان حاصل كنيدكه يونيت يا فرم متناظر باآن در مقابل تصوير باشد. براي بستن فايل مقابل تصوير، كليدهايc،Alt+f را فشار دهيد. وقتي اقدام به بستن يونيتي مي كنيد كه داراي فرم است، و يا بالعكس، يونيتيا فرم نيز بسته مي شود.
بازكردن فايلها يكي از عمليات منوي file است. كليدهاي O،Alt+F را براي بازكردن يك فايل فشار دهيد، و يا از فرمان Reopen منوي File (در ذيل گزينه Open) براي انتخاب يكي از آخرين فايلهاي بسته شده استفاده كنيد. وقتي يونيت فرم داري را باز مي كنيد، كافي است نام يونيت را انتخاب كنيد تا فايل فرم متناظر با آن نيز باز شود.

خرید