همکار فایل

نقش مدیریت بازاریابی در تعاملات مشتری

ترجمه مقاله انگلیسی
 As worlds collide: The role of marketing management in
customer-to-customer interactions

پدیده برخورد دو جهان: نقش مدیریت بازاریابی در تعاملات مشتری به مشتری

تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
دانلود متن انگلیسی

پدیده برخورد دو جهان: نقش مدیریت بازاریابی در تعاملات مشتری به مشتری چکیده سازگاری میان مشتریان در یک محیط مصرفی می تواند به مدیران بازاریابی کمک کنند تا اطمینان حاصل کنند که تعامل مشتری به مشتری (CCI) بین مشتریان متفاوت از تجربه خدمات یا مشتری نمی کاهد. با این حال، تا به امروز، مطالعات بسیاری در مورد مشتریان متفاوت گرا با چند مورد استثنا متمرکز شده است. تحقیقات ما به بررسی CCI تحت تفاوت گرایی می پردازد که در زمینه مدیریت یک پایگاه مشتری متنوع مهم است. این پژوهش، پدیده برخورد دو جهان را ارائه می دهد: FurTime و کنفرانس Kaleidoscape. FurTime یک کنفرانس سالانه است که به طور عمده توسط فوری ها برگزار می شود. کنفرانس Kaleidoscape یک کنفرانس سالانه است که به طور عمده توسط مردم از گروه های قومی که علاقه مند به دنبال کردن دکترا در رشته کسب و کار هستند برگزار می شود. ما از رویکرد انسان شناسی (نتوگرافی) و درون گرایی جهت نظریه پردازی در مورد اینکه چگونه CCI در قالب فرهنگ، رقابت، همکاری درک می شود، و اینکه چگونه سيستم ارباب و رعيتى می تواند نقش مدیر بازاریابی در CCI را مشخص کند استفاده می کنیم.

خرید