همکار فایل

گزارش کاراموزی کامپیوتر


گزارش کاراموزی کامپیوتر:
فرمت: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 30

پيشگفتار اين گزارش در طي دوره کارآموزي تهيه شده است و در سه فصل آورده شده است ابتدا مقدمه اي ذکر شده است که  در مورد اينکه تعريف بانک اطلاعاتي چه مي باشد و يا اينکه چه زماني بحث آن فراگير شد و ... بحث مي کند. در فصل اول به موارد زير اشاره شده است: تعاريف عمده و مورد نياز يک بانک اطلاعاتي، تعريف بانک اطلاعاتي و اينکه چرا بانکهاي اطلاعاتي بوجود آمدند. در فصل دوم به موارد زير اشاره شده است: ساختار رابطه اي چيست و اجزاء آن چه مي باشد و اين ساختار داراي چه خصوصياتي است. در فصل سوم به موارد زير اشاره شده است: ايجاد بانک اطلاعاتي جديد، طريقه ساخت جدول، خواط فيلدها، نشان دادن ارتباطات، طريقه ساخت پرس و جو، طريقه ساخت ماکرو و فرم و گزارش.

مقدمه:
 چندي است که اصلاحاتي همچون سيستم مديريت بانک هاي اطلاعاتي و بانکهاي اطلاعاتي و پايگاه داده ها و نظاير آن نقل محافل علمي-فني و علمي است. اينک حتي وضع چنان است که به خاطر ريزپردازنده ها و انواع آن نرم افزارهاي سهل الاستفاده روي کامپيوتر هاي شخصي، هرکسي مي تواند بانک اطلاعاتي شخصي خود را داشته بلشد. مبالغه نيست ، اگر گفته شود که ديگر لزومي نيست کسي در رشته کامپيوترتحصيل و يا در محيط هاي کامپيوتري کار کند تا بتواند از کامپيوتر استفاده کند و مخصوصا داده هاي عملياتي مورد نياز خود را که به طور روزانه با آنها سر و کار دارند به صورت اتوماتيزه ذخيره، بازيابي و پردازش کنند. تعداد زيادي از بانکهاي اطلاعاتي بسيار بزرگ در جهان وجود دارند که در سيستمهاي اطلاع رساني جهاني از آنها به گستردگي استفاده مي شود. تامين اين پوشش گسترده اطلاعاتي با استفاده از تکنولوژي بانکهاي اطلاعاتي ريز پردازنده ها، ابرکامپيوترها و شبکه هاي کامپيوتري امکان پذير شده است. نگاهي حتي گذرا به تاريخ تمدن بشر نشان مي دهد که انسان هميشه به اطلاعات نياز داشته است. انسان داده ها را جمع آوري و بر اساس آنها داده هاي جديد يا اطلاعاتي ديگر توليد و از آنها استفاده مي کند.


 فصل اول – بانک اطلاعاتي چند تعريف مورد نياز..
 چرا بانکهاي اطلاعاتي.
فصل دوم – بانک اطلاعاتي رابطه اي
 2-1) ساختار رابطه اي
 2-2) خصوصيات مدل رابطه اي فصل سوم – گذري بر اکسس
 3-1) ايجاد يک بانک اطلاعاتي جديد
 3-2) طريقه ساخت جدول
  3-3) خواص فيلدها
3-4) نشان دادن ارتباطات
 3-5) طريقه ساخت پرس و جو
 (Query) 3-6) طريقه ساخت ماکرو
 (Macro) 3-7) طريقه ساخت فرم
 (Form) 3-8) طريقه ساخت گزارش (Report)

خرید