همکار فایل

مقاله موتورهای شش زمانه

موتورهای شش زمانه
 تعداد صفحات: 10
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

مقدمه
عملیات سیکل های مختلف بیشتر موتورهای احتراق داخلی فعلی، دارای یک طرح رایج است به این صورت که انفجار در یک سیلندر پس از تراکم انجام می شود. نتیجه ان است که انبساط گاز مستقیما روی پیستون اثر گذاشته (کار انجام می دهد) و میل لنگ را 180 درجه بچرخاند.

خرید