همکار فایل

گزارش كارآموزي برق

گزارش كارآموزي برق

فرمت: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 70

گزارش كارآموزي گزارش روزانه:
تعويض تير بتوني تصادفي شكسته شده در شهر

 

ابتدا كارگر يك طرف تير شكسته را خاك برداري مي كند و در اين حين افراد گروه فشار ضعيف اتريه و مقره چراغ معابر را از روي تير آزاد می‏کنند براي اين كار ابتدا بايد برق را از تابلوي برق آن محل كه داراي كليد فيوز مربوط به آن منطقه مي باشد را قطع كنند و همچنين بايد كليد مربوط به روشنايي را هم قطع كنند و كليد كل هم بايد قطع گردد. اعضاي گروه براي اطمينان، از گيره اتصال كوتاه كه به 5 سيم نصب شده روي تير وصل مي‏گردد و نقش اتصال كوتاه دارد استفاده می‏کنند، كه اگر زماني اشتباها سيم ها برقدار شود اين اتصال كوتاه موجب قطع قيوز گردد. بعد از باز گردن يراق آلات از تير، جرثقيل وارد عمل ميشود. ابتدا تير را توسط زنجير به اهرم جرثقيل بسته و از محل خارج مي گردد.تير جديد يك تير 9 متري مي باشد و طبق فرمول 150 سانتي متر گود مورد نياز است.


خرید