همکار فایل

تحقیق بررسي علل فرار مغزها

روش تحقیق بررسي علل فرار مغزها


فرمت: WORD(قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 88


قسمتی از متن:


زماني كه براي نخستين بار جمهوري اسلامي ايران در سال 1366 پا به عرصه مسابقات علمي دانش آموزان ( المپياد دانش آموزان) نهاد ، اصولا موضوعي تحت عنوان مهاجرت نخبگان مطرح نبود . خلاصه آنكه بخواهد برگزاري مسابقات داخلي و شركت در مسابقات بين المللي به مثابه عاملي براي «مهاجرتنخبگان» و يا در فضاي بد بيني و بد سليقي «فرار مغزها» مطرح گرديد علي اي حال اين فرضيه توسط ديدگاه هاي افراطي بويژه در فضاي ژورناليستي ، طي سالهاي متمادي به شدت تبليغ شد و كماكان بعضا مطرح مي شود نتيجه اين سياه غايي تشويق غير مستقيم نخبگان به مهاجرت و ايجاد جو بدبيني و ياس است و بدتر از همه آنكه اين فضاسازي بدبينانه ، نه تنها اين عمل را عموميت مي بخشد ، بلكه به طور غير مستقيم به آن مشروعيت نيز مي دهد .

خرید