همکار فایل

دانلود ترجمه مقاله مدیریت مسئولانه، سیستم های تشویقی و بهره وری

عنوان: مدیریت مسئولانه، سیستم های تشویقی و بهره وری

 

چکیده:

بین نظریه های مربوط به مدیریت مسئولانه و بکارگیری آن در سازمان های واقعی فاصله وجود دارد. قسمتی از آن بخاطر پیچیدگی و ماهیت همه جانبه این حوزه است و در حقیقت بسیاری از مزایای حاصل از هم راستا کردن اهداف تجاری با شرایط اجتماعی متغییر ماهیتی غیرملموس دارند. مدیریت منابع انسانی بخش بسیار مهمی از این حوزه است که دارای مزایایی از جمله حفظ استعدادها, سطوح بالاتر انگیزش و بهبود انسجام سازمانی است. در این مقاله بر روی یکی از دانشگاه های بزرگ اسپانیا آزمایشی اجرا می شود تا اثر مدیریت مسئولانه کارفرما بر بهره وری کارگر مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله, بر اساس مدل اجتماعی شرکت ها, از نقطه نظر مسئولیت ها, پاسخگویی ها و پیامدها به مساله نگاه می شود و اثر هزینه / سود حاصل از گنجاندن متغییر مسئولیت اجتماعی در ساختار حقومی کارمندان بررسی می شود تا تاثیر آن روی بهره وری اندازه گیری شود.

 

کلمات کلیدی: عملکرد اجتماعی شرکت, منابع انسانی, انگیزش, بهره وری

خرید