همکار فایل

طرح توليد آبپاش

امكان سنجي مقدماتي طرح توليد

آبپاش متحرک برای چمن


فرمت: pdf (قابل کپی)
تعداد صفحات فایل: 36

بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني محصول
بررسي امكانات فروش براي محصول توليد شده در هر واحد جديد صنعتي مي تواند عامل بسيار موثري در
ارزيابي موقعيت اقتصادي و آينده اينگونه واحدها باشد . در اين ارتباط با در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص هر
صنعت، وضعيت توليدات داخلي و ميزان مصارف و نياز هاي داخلي بر مبناي انواع كاربرد محصول موردتحليل و بررسي قرار مي گيرد و با تعيين ميزان كمبود داخلي محصول، بايد سهم قابل كسب بازار براي
واحدهاي جديد ارزيابي گردد.
با توجه به استعلام قيمت انجام شده، انواع آبپاش متحرک برای چمن از حدود ۵۰۰۰۰ ريال تا ۷۰۰۰۰ ريال
بسته به نوع و کارخانه سازنده در بازار به فروش مي رسد

خرید