همکار فایل

پرورش گل وگياه زینتی

كارآفريني پرورش گل وگياه زینتی


فرمت: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 52


نتیجه گیری:

توليد و پرورش گل‌ها و گياهان زينتي در ايران با توجه به استعدادهاي طبيعي همانندتنوع آب و هوايي و نيز نيروي كار ارزان، مقرون به صرفه است و مي‌تواند در زمره فعاليت‌هاي اقتصادي - صادراتي سود‌آور قرار گيرد. اما  تاكنون نگاه برنامه‌ريزان به اين بخش با عنايت خاص به مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در اين زمينه همراه نبوده است. بخش خصوصي نيز در زمينه انجام تحقيقات، سرمايه‌گذاري براي دستيابي به فناوري و دانش روز و ... انگيزه زيادي نداشته تا توليد و صادرات گل‌ها و گياهان زينتي متناسب با توانمندي‌هاي موجود باشد.واین پروژه راه کاری است برای کسانی که میخواهند در این پروژه کار کنند که با توجه به شاخص ها، سرمایه گذاری در این طرح مثبت بوده و به نفع ما می باشد. یعنی قواعد، قوانین و روابطی که ما از تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها بدست آوردیم یعنی همان سود آوری ما، نتیجه پروژه می باشد.


فهرست عناوین پرورش گل و گياه زينتي
پيشگفتار 
مقدمه
فصل اول  : کلیات
الف : تعاریف مفاهیم و اصطلاحات   
ب: تعریف و تشریح موضوع تحقیق   
 ج : اهداف پروژه   
فصل دوم : جمع آوری مقدماتی اطلاعات ( پیشینه طرح )
تاريخچه تولید و پرورش گل و گياه در ايران    
فصل سوم :  برنامه عملیاتی
الف : تهیه و تبدیل مواد اولیه    
ب : خدمات شرکت    
ج : روشهای بازار یابی و تبلیغات    
فصل چهارم : نیروی انسانی
كروكي كارگاه    
چارت تشكيلاتي    
فصل پنجم  : منابع مالی
الف : ضوابط جواز تاسيس و گذفتن مجوز    
ب : توجيه اقتصادي طرح :    
فهرست منابع    

خرید