همکار فایل

طرح توجيهي پرورش زنبور عسل

کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل


فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 66
+ پاورپوینت


خلاصه طرح :
موضوع طرح : پرورش و نگھداری زنبورعسل
ظرفیت اسمی تولیدات: ١٢۵٠ کندو
نوع تولیدات : عسل
تعداد شاغلین : ٩ نفر
مشخصات سرمایھ گذاری طرح :
سرمایھ گذاری کل طرح : ٨٩٢٫٩٨ میلیون ریال
سرمایھ گذاری ثابت : ٨٣٩٫٨٩ میلیون ریال
سرمایھ در گردش : ۵٣٫١٠ میلیون ریال
در آمد سالانھ : ١٠٠٠٫٠٠ میلیون ریال
سود ویژه : ٢٠٩٫٨٣ میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایھ : ٣٫٨ سال
نرخ بازدھی سرمایھ : ٢۶٫۴ % درصد

خرید