همکار فایل

ازدواج خويشاوندي

نظرات و مقالات مختلف پيرامون
ازدواج خويشاوندي

فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 86

زوجيت در قلمرو روابط خويشاوندي
موضوع ازدواج فاميلي از جمله مسائل مورد توجه بسياري از خانواده ها و داوطلبان ازدواج در جامعه اسلامي ايران و همه جوامع انساني است.

از آنجا كه در ميان قشرهاي مختلف مردم، در مناطق شهري و روستايي و با سطوح تحصيلي و فرهنگي گوناگون، نگرش ها و بازخوردهاي متفاوت نسبت به ازدواج هاي خويشاوندي وجود دارد و بعضاً به وسيله برخي متخصصان، صاحب نظران و كارشناسان نيز ديدگاه هاي متفاوت وگاه توام با تعصبات خاص ارائه مي شود، شايسته است در اين بخش از مجموعه مباحث ازدواج در بستر ارزشها، به طور خلاصه و مستدل به اين مهم اشاره گردد، بويژه اينكه مساله ازدواج هاي خويشاوندي از دير باز مورد توجه اديان، جوامع و فرهنگ هاي مختلف بوده و در دهه گذشته  نيز مجموعه مطالعات انجام شده و مقالات انتشار يافته در باب ازدواج هاي خويشاوندي و پرداختن به اين مهم از زواياي مختلف، فوق العاده چشمگير بوده است.

بايد توجه داشت كه در اين بحث، منظور اصلي از ازدواج هاي خويشاوندي، امكان ازدواج نوه هاي پسري و دختري پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها با يكديگر است. به عبارت ديگر محور سخن، مقدور بودن ازدواج پسرعموها با دخترعموها، پسرخاله‌ها با دخترخاله ها، پسردايي با دختر عمه ها و پسر عمه با دختر دايي ها مي باشد.

خرید