همکار فایل

سیستم ثبت پرونده

سیستم ثبت اطلاعات با استفاده از پایگاه داده اکسس ساخته شده این سیستم قابلیت جستجو- جستجو بر اساس تاریخ - جستجو براساس شماره - درج اطلاعات - حذف و ویرایش و .غیره را دارد این برنامه مناسب دفاتر اسناد و ... می باشد.
 


خرید