همکار فایل

ترجمه مقاله مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها

ترجمه مقاله انگلیسی

Financial information management for university departments,using open-source software

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار open-sourceتعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
دانلود متن انگلیسی


1مقدمه:    
چند بخش یا سازمانی و یا گروه تا کنون پیامدهای بحران اقتصادی را در یافت نمودند به خصوص دولت ها تحت تاثیر زیادی قرار گرفتند.و لذا بعد از ان برنامه های ثابتی را برای خود انتخاب نموده اند.علاوه بر این انها کاهش ها در درامدهای مالیاتی را در کسر بودجه شدید در بسیاری از کشورهای منطقه بود و از جمله اسپانیا دیده اند.در نتیجه اقدامات صورت گرفته برای افزایش در امد یعنی با بالا بردن نرخ مالیات یا ایجاد مناطق جدید مشمول مالیات و کاهش هزینه های عقلانی می باشد.


خرید