همکار فایل

پروژه هنر در ایران


رشته هنر و گرافیک

هنر در ایران

فرمت word تعداد صفحه ۱۰۶ حجم فایل۱,۴۳۵ کیلو بایت


هنر نزد ایرانیان است و بس

هنر یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان است ، متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی که به طور قطع در پیدایش و تکامل شخصیت و بهبود و پالایش روان وی سهم بسزایی داشته است زایشی مطلقاً شاق و طاقت فرسا و رنج آور که مولودی شادی آور الهام بخش ، اقناع کننده و سرشار از زیبایی پدید می آورد . اشتیاق انسان به هنر عمیق و ریشه دار است و از ماقبل تاریخ تاکنون نمایان و شهود آنچه از بشر اولیه می دانیم مطالعه هنر دوستی اوست و انسان محصور در اندیشه بقاء ، معیشت ، هراسها ، شکستها و … از زیبایی و گویایی هنر بوجود می آمده واز طریق آن اندیشه ها و عواطفی که در ذهن داشته متجلی می ساخته است ، او با افزودن خطوط و پیچ و خم های اضافه بار ابزار کار و زندگی اش علاوه بر سودمندی به زیبایی ، در جهت خط و چشم و روانش می اندیشیده .

هنر جلوه ی انسانیت انسان است ، یک حقیقت متعالی و پاسخ گوی نیاز های انسان ، همچون کمال جویی ، معنویت طلبی ، احراز و اعلام هویت ودر مراتب پایین تر تبعیت ، تقلید ، تحصیل، رفاه مادی و پر کردن اوقات فراقت .

آثار هنری جلوه گاه ذات شاعرانه و تفکر و کار انسانی هستند و از این رو نفوذ تعال بخش فوق العاده ی نیرومندی بر انسان و جامعه اعمال می کنند .

سرفصل ها در ادامه مطلب:

 

هنرهای دستی
فصل اول : نقاشی
ـ تعریف نقاشی ………………………………………….. ۱
ـ تاریخ نقاشی …………………………………………… ۱
ـ درباره رنگ …………………………………………… ۲
ـ تکنیکهای نقاشی ………………………………………….. ۳
ـ حلالهای رنگ……………………………………………. ۴
ـ سبک های معروف نقاشی ……………………………………. ۴
ـ اصطلاحت معمول نقاشی …………………………….۵
فصل دوم : خوشنویسی
ـ خط و خوشنویسی………………………………………….. ۶
ـ خط کوفی………………………………………………. ۸
ـ کوفی بنایی (معقلی)………………………………………. ۹
ـ خط محقق……………………………………………….. ۱۰
ـ خط ثلث و نسخ…………………………………………… ۱۱
ـ خط تعلیق و دیوانی………………………………………………… ۱۲
ـ خط رقعه………………………………………………… ۱۵
ـ خط نستعلیق ………………………………………………. ۱۵
ـ ارزشهای بصری خط کوفی……………………. ۱۶
ـ ارزشهای بصری خط ثلث و نسخ………………………………… ۱۶
ـ ارزشهای بصری خط نستعلیق………………………………… ۱۶
ـ ارزشهای بصری خط شکسته نستعلیق………………………….. ۱۶
فصل سوم : تذهیب
ـ تعریف تذهیب ………………………………………….. ۱۷
ـ مکتبهای تذهیب …………………………………………. ۱۷
ـ پیشینه تذهیب …………………………………………. ۱۸
ـ چگونگی انجام یک اثر تذهیب ……………………………… ۱۹
ـ ابزارهای تذهیب …………………………………………. ۲۰
ـ واژگان تذهیب ……………………………………………. ۲۳

فصل چهارم : مینیاتور
ـ مینیاتور و طراحی آن …………………………………… ۲۸
ـ روشهای مختلف طراحی مینیاتور …………………………. ۳۰
ـ طراحی رنگی ………………………………………….. ۳۰
ـ بدون رنگ ………………………………………………. ۳۱
ـ طراحی سفید قلم ……………………………………….. ۳۱
ـ سیری در مینیاتور ایران ………………………………….. ۳۱
ـ گفتگو با استاد حسن تقوی ( هنرمند مینیاتور نا شنوا ) ……………

۳۳

بخش دوم : صنایع دستی
فصل اول : فرش ایران
ـ فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن …………………………. ۳۵
ـ طرح های آثار باستانی و ابنیه اسلامی …………………….. ۳۶
ـ طرح های شاه عباسی …………………………………… ۳۶
ـ طرح های اسلیمی ………………………………………… ۳۶
ـ طرح های اقتباسی ……………………………………….. ۳۶
ـ طرح های افشان …………………………………………. ۳۷
ـ طرح های واگیره ای ( بندی ) ……………………………… ۳۷
ـ طرح های بته ای ( بته جقه )……………………………….. ۳۷
ـ طرح های درختی ………………………………………… ۳۷
ـ طرح های ترکمن …………………………………………. ۳۸
ـ طرح ها ی شکا رگاهی ……………………………………… ۳۸
ـ تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و … ………………………… ۳۸
ـ نقوش گلستان ……………………………………………. ۴۴
ـ نقوش لچک و ترنج ………………………………………… ۴۶

فصل دوم : سفالگر ی
ـ مقدمه ………………………………………………… ۴۸
ـ چکیده ………………………………………………. ۴۹
ـ تقسیم سفال با کفش کنده …………………………………. ۴۹
ـ نقوش سفال در ادوار اسلامی …………………………….. ۵۰
ـ فن و هنر سفالگری ……………………………………….. ۵۰
ـ مهمترین تکنیکهای تزئین ظروف در نیشابور …………………… ۵۲
ـ سفال با پوشش گلی ………………………………………… ۵۳
ـ سفالینه یا نقوش رنگارنگ ………………………………….. ۵۳
ـ سفالینه با تزئین زرین فام ………………………………….. ۵۳
ـ سفالینه با کفش کنده ………………………………………. ۵۳
ـ سفالینه یا لعاب یک رنگ …………………………………… ۵۴
ـ کلیاتی درباره سفال اسلامی …………………………………. ۵۴
ـ سفال گبری ……………………………………………… ۵۵
ـ سفال سلجوقی ……………………………………………. ۵۶
ـ سفال مینائی ایران ………………………………………… ۵۶
ـ سفال دوره عثمانی ………………………………………… ۵۶
ـ سفال دوره صفویه ایران ……………………………………. ۵۷
ـ هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی ………………. ۵۷
- بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان بینی عرفانی ……………… ۵۷
ـ بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم ………………….. ۵۸
ـ بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات …………………….. ۵۸
ـ بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی ………………. ۵۸
ـ جام با گلابه ی سفالگری …………………………………… ۶۱
ـ کوزه ………………………………………………….. ۶۲

فصل سوم : نگار گری

ـ تعریف نگار گری ………………………………………. ۶۴
ـ تذهیب ……………………………………………….. ۶۴
ـ تشعیر ……………………………………………….. ۶۵
ـ ابزار و مواد اولیه …………………………………….. ۶۵
ـ قلم مو …………………………………………………. ۶۵
ـ رنگها ………………………………………………….. ۶۶
ـ رنگهای گیاهی …………………………………………….. ۶۶
ـ رنگهای معدنی …………………………………………….. ۶۶
ـ رنگهای شیمیایی ……………………………………………. ۶۶
ـ رنگ گذاری …………………………………………….. ۶۶
ـ رنگهای جسمی ……………………………………………. ۶۶
ـ رنگهای روحی …………………………………………… ۶۶
ـ بست ………………………………………………….. ۶۷
ـ مراحل کار …………………………………………….. ۶۷
ـ کارگاه نگار گری سازمان میراث فرهنگی کشور ………………. ۶۷

فصل چهارم : معرق

ـ معرق …………………………………………………. ۶۹
ـ معرق زمینه رنگ ……………………………………… ۶۹
ـ معرق زمینه پازلی ……………………………………….. ۶۹
ـ معرق زمینه آجری ……………………………………….. ۶۹
ـ نازک بری در معرق ……………………………………… ۶۹
ـ معرق منبت …………………………………………… ۶۹
ـ ابزار کار در معرق ……………………………………… ۷۰
ـ مواد اولیه ……………………………………………… ۷۰
ـ مراحل اجرای یک طرح معرق ………………………………. ۷۰
ـ مختصری از کارگاه منبت و معرق …………………………. ۷۱

فصل پنجم : خاتم کاری
ـ تعریف خاتم کاری ………………………………………… ۷۲
ـ تا ریخچه ی خاتم کاری …………………………………. ۷۲
ـ آثار و نمونه های تاریخی …………………………………. ۷۲
ـ خاتم کاری در ادبیات …………………………………….. ۷۳
ـ آشنایی با هنر خاتم کاری …………………………………. ۷۴
ـ تعریف خاتم ……………………………………………… ۷۴
- قدیمی ترین آثار هنری خاتم کاری شده با قی مانده ………………… ۷۴
ـ مواد اولیه در ساخت خاتم ……………………………….. ۷۵
ـ وسایل و ابزار کار در هنر خاتم سازی ……………………….. ۷۵
ـ مراحل تولید خاتم…………………………………………. ۷۵
ـ خصوصیات یک خاتم و محصول مرغوب و هنری …………………. ۷۶
فصل پنجم: قلم زنی
ـ تاریخچه ……………………………………………… ۷۸
ـ وسایل و ابزار قلم زنی . ………………………………… ۷۹
ـ روش کار …………………………………………….. ۸۰
ـ شیوه های قلم زنی ………………………………………. ۸۰
ـ کارگاه قلم زنی سازمان میراث فرهنگی ……………………… ۸۱
بخش سوم : رشته های دانشگاهی
فصل اول : رشته ها
رشته نقاشی ………………………………………………… ۸۲
ـ مقدمه ……………………………………………….. ۸۲
ـ دروس اختیاری ……………………………………….. ۸۲
ـ‌ سطوح رشته …………………………………………… ۸۳
ـ‌ درس های رشته …………………………………………. ۸۳
ـ صنعت و بازار کار ……………………………………….. ۸۴
رشته هنر های تجسمی ………………………………………….. ۸۴
ـ مقدمه ………………………………………………….. ۸۴
ـ نحوه آموختن ……………………………………………. ۸۵
ـ سطوح رشته …………………………………………… ۸۵
ـ درس های رشته ………………………………………… ۸۵
ـ صنعت و بازار کار ……………………………………….. ۸۸
رشته صنایع دستی……………………………………………….. ۸۹
ـ مقدمه ………………………………………………….. ۸۹
ـ سطوح رشته …………………………………………….. ۸۹
ـ درس های رشته ………………………………………….. ۹۰
ـ صنعت و بازار کار ………………………………………… ۹۱
فصل دوم : دانشکده هنر نیشابور
ـ تاریخچه ……………………………………………….. ۹۲
ـ فضاهای آموزشی دانشکده …………………………………. ۹۲
ـ دوره ها ی آزاد …………………………………………. ۹۳
ـ رؤسای دانشکده هنر از بدو تأسیس ………………………… ۹۴
ـ معاونان دانشکده از سال ۷۸ تا کنون ………………………… ۹۴
ـ مدیران گروههای آموزشی دانشکده از سال ۷۸ تا کنون ……….. ۹۴
نتیجه گیری …………………………………………………… ۹۵
منابع ………………………………………………………….. ۹۶

خرید