همکار فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت و سازمان

-دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت و سازمان
دسته: مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 18 اسلاید

این فایل در زمینه مفاهیم مدیریت و سازمان بوده که به عنوان ارائه در کلاس در زمینه درسهای مبانی سازمان و مدیریت و درس اصول مدیریت می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه
وظایف و فعالیتهای مدیریت
سازمان چیست؟
سطوح مدیریت
نقشهای مدیریت
مهارت های مدیران
عوامل تعیین کننده موفقیت مدیر
ابعاد سازمان
ابعاد ساختاري
ابعاد محتوایی
مراحل تکامل سازمانهاي در حال رشد

خرید