همکار فایل

دانلود پاورپوینت کارآفرینی استراتژیکدانلود پاورپوینت کارآفرینی استراتژیک

دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 22
در این فایل به صورت جامع به بررسی موضوع  کارآفرینی استراتژیک پرداخته ایم. این فایل شامل موارد زیر است:
کارآفريني استراتژيک چيست؟
كارافريني-مديريت استراتژيك
چهارچوب کارآفرینانه
كارافريني-مديريت استراتژيك
فرصت جويي و مزيت جويي
چالشهاي کارآفريني استراتژيک
تفاوتهاي مديريت استراتژيک و کارآفريني
يكپارچه سازي كارافريني و مديريت استراتژيك
کارآفريني استراتژيک
نوآوري همکارانه مبتني بر اعتماد
ديدگاههاي نظري پيوند دهنده
1- تئوري شبکه
2- تئوري يادگيري
3نظریه مبتنی بر منابع
4-نظريه انتخابهاي حقيقي
محيط كسب و كار در قرن 21
جمع بندي و نتيجه گيري

خرید