همکار فایل

روش تحقیق منجي در اديان بزرگ الهي

منجي موعود در اديان بزرگ الهي
تعداد صفحات: 30
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


نتيجه
با توجه به اصل كلي ظهور يك مصلح موعود در فرجام گيتي به عنوان حقيقتي خدشه ناپذير در حافظه تاريخ بدور از هر گزندي بر جاي مانده است.
حاصل كلام آنكه با اندكي اغماض از برخي اختلافات موجود ميان روايات آمده در متون سه دين آسماني يهود، مسيحيت و اسلام ميتوان وجوه ذيل را از علائم برجسته آخر زمان به شمار آورد:


فهرست مطالب
طرح و مقدمه تحقيق
سؤال اصلي متن
پيش فرضيه و توضيح آن
توضيحي در مورد سيطره زماني و مكاني موضوع تحقيق
پيشينه تاريخ
تعريف واژه ها
يهود و منجي موعود
موعود در تورات
نشانه هاي ظهور منجي
خلاصه
مسيحيت و منجي موعود
موعود در انجيل
توضيح پيرامون علائم ظهور
منجي موعود در اسلام
موعود در آيات قرآن
موعود در روايات و احاديث معصومين(ع)
علائم ظهور در اجتماع
نتيجه
نكته پاياني
مأخذ فارسي و عربي

خرید