همکار فایل

دانلود پاورپوینت خودشیفتگی

دانلود پاورپوینت خودشیفتگی(narcissism)

دسته: مدیریت( رفتار سازمانی)
فرمت: پاورپوینت

در این فایل بصورت جامع به بررسی موضوع خودشیفتگی(narcissism) پرداخته ایم. این فایل شامل موارد زیر است:

تاریخچه
تعاریف خودشیفتگی
ویژگی افراد خودشیفته
ابعاد خودشیفتگی
انواع خودشیفتگی
دسته های خودشیفتگی
علل خودشیفتگی
پیامد های خودشیفتگی
خودشیفتگی و مدیریت
مضرات مدیریت خودشیفته

خرید