همکار فایل

دانلود پاورپوینت حسابداری منابع انسانی

دانلود پاورپوینت حسابداری منابع انسانی

دسته: مدیریت(مدیریت منابع انسانی)
فرمت: پاورپوینت

مقدمه: در این فایل بصورت جامع به بررسی حسابداری منابع انسانی پرداخته ایم.

حسابداري منابع انساني به عنوان يكي از مهمترين ابزار هاي سنجش كارايي و اثربخشي سازمان ها براي اندازه گيري ارزش منابع انساني است ، به عبارتی دیگر حسابداری منابع انسانی به این منظور بوجود آمده است که مدیران را به اهمیت افرادی که در انجام و اداره امور سازمان  نقش دارند ، آگاه  سازد .
این فایل شامل بخشهای زیر است:

مقدمه
تعریف حسابداری منابع انسانی
معايب سيستم های حسابداری متداول:
اهداف حسابداری منابع انسانی
اندازه گیری غیرپولی منابع انسانی
کاربردهای حسابداری منابع انسانی
مدلهای تعیین ارزش دارایی انسانی
مدل فلیم هولتز
مدل لیکرت و باورز
روشهای اندازه گیری حسابداری منابع انسانی
روش بهای تمام شده تاريخی
2-روش بهاي تمام شده جايگزينی
روش بهای فرصت از دست رفته ( نظريه مزايده):
 نظريه ضريب ارزش
شیوه های ممیزی منابع انسانی
میزان جایگزینی یا چرخش
میزان غیبت
روابط کارکنان :
ممیزی نظر و عقیده و یا طرز تلقی
ممیزی گله و شکایت
ممیزی نظر و عقیده و یا طرز تلقی
انتقادات و مشکلات حسابداری منابع انسانی

خرید