همکار فایل

ترجمه توان ماشين آلات با سوخت زغال چوب

ترجمه مقاله انگلیسی

Probabilistic Issue of Reliability for Power
Machinery Operating in Coal Fired Power
Plants

ميزان احتمالات قابليت اطمينان براي توان ماشين آلات با سوخت زغال چوبتعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه :
عمل تعمير و نگهداري نشان مي دهد كه تعداد خطلا از اجزاي واحدهاي قدرت چند برابر بالاتر از ديگر اجزاي سيستم قدرت مانند خطوط هوايي، ترانسفورماتور، تابلوها، سيستم هاي كنترل و حفاظت است . عناصر دستگاه و همچنين ضرورت در نگهداري دستگاه بر مبناي تعمير واحد قدرت در نظر گرفته مي شود تأثير اقتصادي واحد قدرت خاموش بستگي به قدرت ميزان شكستها و مدت زمان تعمير و دوره سال آن دارد كه در آنبسته به ميزان آن محاسبه مي شود اين يك مسأله بسيار مهم است.


خرید