همکار فایل

ترجمه مقاله تکنيکهاي Document Clustering

ترجمه مقاله انگلیسی
A Survey of Document Clustering Techniques
&
Comparison of LDA and moVMF

     بررسي تکنيکهاي Document Clustering و مقايسه LDA و moVMF


تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
دانلود متن انگلیسی


پيش زمينه
امروزه اطلاعات بر روی اینترنت در حال انفجار نمایی در طول زمان است، و حدود 80٪  آن به صورت متن ذخیره شده است. بنابراین متن کاوی موضوع پرطرفداري است. يکي از زمينه هاي تحقيق به طور ويژه Document Clustering  است که یک موضوع عمده در جامعه بازیابی اطلاعات است. و مشخصا "  برنامه های کاربردی گسترده ای در جهان واقعی است ، به طور مثال موتورهاي جستجو. به طور معمول، یک موتور جستجو اغلب هزاران صفحه در پاسخ به پرس و جو گسترده را برمی گرداند و اين کار را براي کاربران براي فهرست و یا برای شناسایی اطلاعات مربوطه دشوار مي کند.

خرید