همکار فایل

ترجمه سود در کشور دانمارک

ترجمه مقاله انگلیسی


The information content of earnings announcements in Denmark

محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارکتعداد صفحات انگلیسی: 33  صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه:
 یکی از سوالات پژوهش که قانع کننده و جذاب است این است که چگونه اطلاعات قیمت سهام منعکس می شود. در این مقاله ما شواهد جدیدی از تجزیه و تحلیل در آمد کشور دانمارک را ارائه می دهیم(EAS) ابتداء به بررسی این که آیا بازار سهام دانمارک به (EAS) که شیوه کارآمد است  واکنش نشان می دهد یا نه. پس از آن ما تلاش برای توضیح واکنش بازار با استفاده از پیش اطلاعات هستیم. این مطالعه در دو جهت تحقیقات را انجام داده است. تجزیه و تحلیل عنوان اطلاعات (EAS) در بازار سهام کوچک که در آن حسابداری براساس استانداردهای حسابداری است.


خرید