همکار فایل

تحقیقی در مورد حسابرسی

تحقیقی در مورد حسابرسی
تعداد صفحات: 15
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

مقدمه

وجود اطلاعات مالي قابل اتكا ، لازمه بقاي جامعه امروزين است. فرد سرمايه گذاري كه تصميم به خريد يا فروش سهام مي گيرد، بانكداري كه در مورد تأييد يك تقاضاي وام تصميم مي گيرد، و دولت براي وصول درآمد ماليات متكي بر اظهارنامه هاي مالياتي، همگي بر اطلاعاتي اتكا مي كنند كه توسط ديگران تهيه شده است. در بسياري از اين موارد، هدفهاي تهيه كنندگان اين اطلاعات ، با هدفهاي استفاده كنندگان از آن مغير است. نياز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنين استدلالي مستتر است، يعني افرادي با صلاحيت و صداقت حرفه اي كه بتواند مشخص كنند اطلاعات مالي كه بر آن اتكا مي شود تصويري مطلوب و كامل از واقعيت امر است يا خير.


فهرست مطالب
مقدمه
برنامه ریزی حسابرسی
آموزش حرفه ای در مؤسسات حسابرسی
استمرار آموزش- واکنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه
نوسانات فصلی کار حسابرسان مستقل
تنظیم طرح کلی حسابرسی
برنامه های حسابرسی
متناسب سازی برنامه حسابرسی
بودجه های زمانی کار حسابرسی
خلاصه گزارشگری
لیست حقوق و دستمزد
منابع و مآخذ

خرید