همکار فایل

ترجمه طراحی و پیاده سازی رامان تک مرحله ای

ترجمه مقاله انگلیسی
Design and Implementation of Novel Single-StageCharge-Pump Power Factor Correction ElectronicBallast for Metal Halide Lamp
طراحی و پیاده سازی رامان تک مرحله ای پمپ شارژ قدرت با ضریب تصحیح بالاست الکترونیکی برای لامپ مثال  هالید.

تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه :
به تازگی لامپ های متال هالید MH)) به منبع روشنایی جواب به دلیل خروجی رنگ بهتر آنها تبدیل شده است. و اندازه کوچک و بهره وری نور بالا است. با این حال لامپ MH دارای پدیده رزونانس صوتی هست که باعث نوسان و سوسو زدن قابل مشاهده شده و به لوله قوس آسیب می رساند به منظور جلوگیری از مشکل تشدید آگوستیک لامپ MH با فرکانس پایین یک راه حل عالی به نظر می رسد دیاگرام معمول دو مرحله ای برای بالاست الکترونیکی برای لامپ MH در شکل 1 نشان داده شده است . مرحله اول مبدل بوست و اصلاح ضریب قدرت است


خرید