همکار فایل

تأسيس شركت تولید دستگاه هاي نوار نقاله

تأسيس شركت تولید انواع دستگاه هاي نوار نقاله

تعداد صفحات: 85
فرمت: ورد

دانلود فهرست مطالب

شركت از تاريخ واگذاري زمين اقدام به عمليات محوطه سازي ساختمان در محل نموده و كلية عمليات تسطيح و خاكريزي و خاكبرداري زمينبه اتمام رسانيده است و در بخش ساختمان نيز شركت كلية مجوزهاي لازم جهت احداث ساختمان را اخذ نموده است وسپس كار ساختمان را شروع به اتمام رساند .

خرید