همکار فایل

تحقیق بررسي علل خودكشي

تحقیق بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

تعداد صفحات: 11
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

چكيده
من مشاور دوره متوسطه هستم در دوران دبيرستان و پيش دانشگاهي اغلب نوجوانان روابط نزديكي با والدين و ساير افراد خانواده ندارند و معمولاً دخترها در اين سن بسيار احساساتي بوده و به سرعت عاشق مي شوند اين عشق ها در بسياري از موارد مشكلاتي را براي آنان بوجود مي آورد كه گاهي منجر به فرار از خانه يا خودكشي مي گردد. در اين بررسي تجربه اي از حل مشكل دختري كه فرد مورد علاقه‌اش را از دست داده و در مرحله ضربه سوگ قصد خودكشي داشته، مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته است. كه با ايجاد ارتباط بين مشاور و مراجع و برانگيختن احساسات مذهبي و مسئوليت نسبت به زندگي و بهبود روابط بستگان با مراجع توانستم اميد به زندگي را در وي افزايش داده و او را به شرايط عادي بازگردانم.


فهرست مطالب
چكيده   
مقدمه  
بيان مسئله   
گردآوري اطلاعات   
راههاي پيشنهادي براي حل مشكل   
مراحل اجراي راه حل ها   
نتيجه گيري   
فهرست منابع   
 

خرید