همکار فایل

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک : دستگاه ونتوری متر


موضوع  :

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک : دستگاه ونتوری متر

  فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)


آزمایشگاه هیدرولیک از دروس عملی و مهم رشته مهندسی عمران می باشد . این درس شامل انجام آزمایشهای مختلف روی دستگاه های مختلف می باشد . یکی ازین دستگاه ها که در اکثر آزمایشگاه ها پیدا می شود و اکثرا جز آزمایشات اصلی هم می باشد : دستگاه ونتوری متر است. ما انجام آزمایش، دیده ها و شنیده ها را در قالب این گزارش کار آماده نموده ایم تا علاوه بر یادگیری این آزمایش ، نمره کامل این درس را هم برای شما به ارمغان بیاوریم. 

خرید