همکار فایل

فرايند برنامه ريزي و كنترل توليد

 پروژه
فرايند برنامه ريزي وكنترل توليد

تعداد صفحات: 135
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

اهداف: توليد به موقع و كنترل سفارشات دريافتي از مشتري ونگهداري حجم مناسبي از قطعات در انبار محصول براي حداقل كردن هزينه نگهداري وحمل ونقل
دامنه كاربرد: كليه محصولات توليد كارخانه در قسمت برشكاري وپرسكاري، شامل سفارشات دريافتي از ساپكو

خرید